Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení ekonomické efektivnosti investičního záměru 

    Danyśová, Ester
    Práce se zabývá stanovením peněžních toků a vyhodnocením ekonomické efektivnosti developerského projektu rezidenční výstavby v Brně. Teoretická část se zabývá základy hodnocení ekonomické efektivnosti investičního záměru ...