Now showing items 1-1 of 1

  • Výpočet stability svahů hrází malých vodních nádrží 

    Hajda, Jindřich
    V České republice existuje asi 20 000 malých vodních nádrží. Jedná se o velké množství především rybníků, či malých retenčních nádrží, které nás chrání proti povodním. O hrázích těchto nádrží toho nevíme mnoho. Co se týká ...