Now showing items 1-1 of 1

  • Mikroklima studoven s přirozeným větráním 

    Hajn, Daniel
    Diplomová práce řeší hladinu koncentrace CO2 v prostorách vysoké školy v Brně. Hlavními cíly je zpracovat naměřená data ze dvou sledovaných místností, porovnat je s přípustnými hodnotami koncentrace, zhodnotit účinnost ...