Now showing items 1-1 of 1

  • Parametrická studie chování konstrukce vinného sklepa 

    Hajn, Jakub
    V tradiční vinařské obci Bořetice došlo v nedávné době k vážným poruchám konstrukcí vinných sklepů. Tyto poruchy byly způsobeny mimo jiné i změnami vlastností dotčeného horninového prostředí. Práce je zaměřena na realizaci ...