Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza únikových tras v 3D modelu budovy 

    Halajová, Andrea
    Táto diplomová práca sa zaoberá analýzami únikových trás v 3D modeli budovy. Prvotne sú zo zadaného 3D BIM modelu vo formátu IFC extrahované potrebné dáta do GIS prostredia ArcGIS. Z modelu je vytvorená topologická sieť ...