Now showing items 1-1 of 1

  • Nová synagóga v Brně 

    Husslíková, Petra
    Diplomová práce byla zpracována jako architektonická studie nové synagogy v Brně na základě zadání. Požadavkem byl návrh synagogy, nového sídla pro židovskou obec v Brně s přidruženými provozy a prostoru pro židovské muzeum. ...