Now showing items 1-1 of 1

  • Studie proveditelnosti protipovodňových opatření 

    Kacálek, Tomáš
    Tato diplomová práce se zabývá posouzením protipovodňových opatření v lokalitě Břeclav. S použitím numerického 2D modelu proudění vody byly provedeny hydraulické výpočty průchodu povodňových průtoků řešenou lokalitou. Bylo ...