Now showing items 1-1 of 1

  • Isogeometrická analýza a její použití v mechanice kontinua 

    Ladecký, Martin
    Táto práca sa zaoberá riešením úloh mechaniky kontinua Isogeometrickou metódou. Jedná sa o pomerne mladý postup, ktorý spája výhody presnej NURBS geometrie a robustnosť klasickej metódy konečných prvkov. Metódu sme v práci ...