Now showing items 1-1 of 1

  • Vytápění objektu zdroji na různé druhy paliv 

    Ladomérská, Jana
    Ve své diplomové práci zpracovávám návrh na vytápění a přípravu teplé vody pro objekt restaurace s ubytováním. Jedná se o třípodlažní zděný dům. Rozkládá se na území Ústeckého kraje. Cílem mé práce je navrhnout a posoudit ...