Now showing items 1-1 of 1

  • PERLA Ústí nad Orlicí 

    Lajtkepová, Lenka
    Tato diplomová práce navazuje na předdiplomový projekt, jehož cílem bylo vytvořit strategii konverze areálu bývalé textilní továrny Perla v Ústí nad Orlicí. V rámci předdiplomového projektu byla navržena funkční náplň ...