Now showing items 1-2 of 2

  • Finanční řízení stavební zakázky 

    Lakuš, Jan
    Tato práce se zabývá vymezením problematiky finančního řízení stavební zakázky a jeho aplikací v praktické analýze finančního řízení nákladů reálné stavební zakázky. Cílem práce je analýza modelu finančního řízení stavební ...
  • Současné trendy ve firemní kultuře stavebního podniku 

    Rychetský, Tomáš
    Diplomová práce dává náhled na současné trendy ve firemní kultuře podniků a jejich souvislosti. Teoretická část specifikuje oblast stavebnictví, vymezuje pojem firemní kultury a obohacuje ho o stávající přístupy k řízení ...