Now showing items 1-1 of 1

  • Vytápění historického objektu alternativními palivy 

    Lampa, Jan
    Úvod teoretické části se zabývá problematikou paliv. Jsou zde uvedeny základní typy paliv, jejich vlastnosti a výhřevnosti. V další části je uveden přehled typů kotlů podle paliva. Je zde rozebrán proces spalování v ...