Now showing items 1-1 of 1

  • Most přes silnici I/11 

    Macák, Jan
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem silničního mostu. Objekt se nachází na silnici II. třídy S 7,5/50 a je veden přes silnici I/11 a přeložku MK v Bystřici. Byly vypracovány tři varianty, z nichž byl vybrán spojitý ...