Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh vytápění dětského domova 

    Macek, Jiří
    Projekt diplomové práce se zabývá návrhem systému vytápění dětského domova. Objekt má suterén a tři nadzemní podlaží. Objekt je vytápěn deskovými a trubkovými tělesy. Zdroj tepla (plynový kondenzační kotel) je uméstěn v ...