Now showing items 1-20 of 34

 • Autosalon 

  Bajer, Radim
  Diplomová práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace pro provádění stavby objektu autosalon ve městě Žďár nad Sázavou. Projekt a přílohy jsou převážně zpracovány dle současně platných zákonů, vyhlášek a norem. ...
 • Bytový dům 

  Langenberger, Lukáš
  Diplomová práce zpracovává projektovou dokumentaci k novostavbě Bytového domu v Praze 8 – Karlín. Budova je pětipodlažní bez podsklepení. V 1.NP jsou umístěny hromadné garáže pro automobily, garáž – parkování kol a motocyklů, ...
 • Bytový dům s občanskou vybaveností 

  Marášek, Martin
  Diplomová práce se zabývá projektovou dokumentací bytového domu s občanskou vybaveností. Novostavba se nachází v městě Uherský Brod v okrese Uherské Hradiště. Dům je osazen na mírně svažitém pozemku. Novostavba je členěna ...
 • Centrum pro Hippoterapii 

  Vochozková, Jindra
  Centrum je určeno pro rehabilitaci na koních. Nachází se na okraji vesnice Borová u Chvalšin. Architektonický návrh vychází z jihočeského stavení. Celý komplex je řešen bezbariérově. Areál tvoří budova penzionu, stájí a ...
 • Domov pro seniory 

  Kupková, Silvie
  V diplomové práci je řešena novostavba samostatně stojícího domu pro seniory. Objekt je řešen v obci Drnovice, okres Blansko. Domov pro seniory má 1 podzemní podlaží a 3 nadzemní podlaží. V podzemním podlaží jsou navrženy ...
 • Domov pro seniory 

  Jureček, Jiří
  Předmětem diplomové práce je domov pro seniory v obci Nové Veselí. Objekt je navržen na rovinatém terénu. Hlavní vstup je orientován na sever. Jedná se o objekt s jedním podzemním podlažím a třemi nadzemními podlažími. ...
 • Domov pro seniory 

  Nagy, František
  Cílem diplomové práce bylo navrhnout stavbu, která by svým architektonickým a stavebně – technickým řešením vytvářela vhodné životní podmínky pro seniory.
 • Dům pro seniory 

  Semrádová, Bohumila
  Předmětem projektu je novostavba domu pro seniory v katastrálním území obce Vlkaneč, okres Kutná Hora. Stavební pozemek je obdélníkového tvaru, vstup a vjezd na pozemek je situován z místní živičné komunikace. Dům je určen ...
 • Horský hotel 

  Skala, Zdeněk
  Stavba se bude nacházet u obce Slupečná poblíž přehradní nádrže Lipno. Bude umístěna na pozemku, který se svažuje k jihu. Stavba je navržena jako samostatně stojící, čtyřpodlažní. Technologie stavby je zděná. Konstrukční ...
 • Knihovna 

  Přibylová, Blanka
  Diplomová práce zpracovává dokumentaci pro povolení stavby městské budovy v Ivančicích.Jedná se o stavební úpravu objektu.Stávající objekt bude ze strany exteriéru zateplen polystyrénem o tl. 200 mm a tím dochází ke změně ...
 • Kulturně vzdělávací centrum 

  Hemza, Jakub
  Má diplomová práce řeší novostavbu kulturně vzdělávacího centra ve městě Velké Bílovice. Projekt je proveden na úrovni dokumentace pro provedení stavby. Stavba má půdorys ve tvaru písmene Z. Objekt je plně podsklepený se ...
 • Kulturně vzdělávací centrum 

  Bobek, Filip
  Diplomová práce řeší návrh pro provedení kulturně vzdělávacího centra. Objekt je situován v okrajové zóně obce Velké Meziříčí. Objekt je umístěn poblíž Základní a Mateřské školy nacházející se v obytné zóně rodinných domů. ...
 • Mateřská škola 

  Václavek, Jaroslav
  Téma diplomové práce je mateřská škola se speciální třídou. Jedná se dvoupodlažní budovu s částečným podsklepením, střecha je jednoplášťová plochá s atikami. Jako nosný systém byly použity obousměrné stěny HELUZ. Stropní ...
 • Mateřská škola 

  Došlík, Ondřej
  Předmětem této diplomové práce je návrh novostavby objektu mateřské školy pro zhruba 75 dětí v obci Velký Týnec u Olomouce. Návrh je proveden ve stupni dokumentace pro provádění stavby. Účel objektu jde ruku v ruce s ...
 • Mateřská škola 

  Murárik, Michal
  Diplomová práca sa zaoberá projektovou dokumentáciou Materskej školy v Trenčíne – Juh. Objekt je navrhnutý jako samostatne stojaca budova s dvom nadzemnými podlažiami a jedným podzemným. Materská škola pozostáva z dvoch ...
 • Mateřská školka 

  Leupold, Karel
  Diplomová práce na téma Mateřská školka je zpracována ve formě projektové dokumentace k provedení novostavby. Objekt je navržen na parcele 1228/43 v katastrálním území Jihlava. Jedná se o dvoupodlažní budovu, střecha je ...
 • Motorest 

  Novotná, Michala
  Diplomová práce je zpracována na téma motorest. Dům je navržen v systému Porotherm. Má 3 nadzemní podlaží a suterén. Suterení zdivo je vyzděno ze ztraceného bednění Best. Střecha je sedlová se sklonem 12°. Veškeré konstrukce ...
 • Penzion 

  Daňková, Zuzana
  V diplomové práci je řešena rekonstrukce stávajících hospodářských stavení. Po celkové rekonstrukci bude objekt sloužit jako penzion se školícím centrem. Součástí zařízení bude restaurace s vlastním zázemím kuchyně a dále ...
 • Polyfunkční dům 

  Novotný, David
  Hlavní náplní této diplomové práce je návrh pětipodlažního polyfunkčního domu. Dům se bude skládat ze 22 bytových jednotek a bezbariérového bytu, ke kterým budou příslušet sklepní prostory a ze dvou provozoven. Objekt bude ...
 • Polyfunkční dům 

  Klimeš, Michal
  Předmětem diplomové práce je novostavba polyfunkčního domu, v Třebíči na parcelách č. 1237, 1238, 1239. Polyfunkční dům se nachází v mírně svažitém terénu a je navržen jako čtyřpodlažní nepodsklepený objekt. Půdorysné ...