Now showing items 1-1 of 1

  • Investiční výstavba spolufinancovaná z fondů EU 

    Sklenářová, Hana
    Práce se zaměřuje na Evropskou unii a fondy EU. Popis strukturální politiky a její historii, se zaměřením na strukturální fondy a fond soudržnosti. Dále je pozornost soustředěna na Evropské dotace získané z ROP jihovýchod. ...