Now showing items 1-1 of 1

  • Revitalizace vybrané části vodního toku 

    Odehnalová, Zuzana
    Diplomová práce se zabývá problematikou revitalizace vybrané části vodního toku. Posouzení stávajícího stavu a kapacity koryta a návrh revitalizačních opatření byly provedeny na vodním toku Veverka, na části v říčním ...