Now showing items 1-1 of 1

  • Studie variant nakládání s dešťovými vodami v obci Vendryně 

    Odstrčílek, Jonáš
    Tato diplomová práce se zabývá nakládáním s dešťovými vodami na území obce Vendryně. Po obsahové stránce se jedná o studii s několika variantami řešení. Jednotlivé varianty jsou přizpůsobeny místním podmínkám a následně ...