Now showing items 1-1 of 1

  • Statická analýza mostní konstrukce: Černý most v Hodoníně 

    Okánik, Michal
    Diplomová práce se zabývá statickou analýzou Černého mostu ve městě Hodonín. Je zde popsána tvorba výpočtového modelu v systému ANSYS dle stávající projektové dokumentace, následně aplikace zatížení a okrajových podmínek ...