Now showing items 1-1 of 1

  • Příprava realizace bytového domu ve Zlíně 

    Saňák, Adam
    Diplomová práce se zabývá organizací výstavby bytového domu ve Zlíně. Obsahuje technologické předpisy pro piloty a monolitické konstrukce, návrh strojní sestavy, zajištění kvalitativních požadavků, časové plánování výstavby ...