Now showing items 1-1 of 1

  • Studie variant odkanalizování obce Crhov 

    Sakáčová, Monika
    Tématem diplomové práce je „Studie variant odkanalizování obce Crhov“. Svým zaměřením se práce zabývá návrhem možných variant odkanalizování s návrhem typu technologie pro čištění odpadních vod. Jsou navrženy čtyři varianty ...