Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh PPO na toku ve správě Povodí Moravy, s.p. 

    Salingerová, Lucie
    Cílem diplomové práce bylo provedení posouzení vodního toku Oslava v katastrálním území města Náměšť nad Oslavou se zaměřením na protipovodňovou ochranu města. Práce se zabývá zhodnocením stávajícího stavu vodního toku ...