Now showing items 1-2 of 2

  • Optimalizace tvorby cenové nabídky 

    Svoboda, Lukáš
    Diplomová práce se zabývá problematikou kalkulací cenových nabídek. Úvodní teoretická část uvádí členění nákladů a jejich stanovení, vysvětluje rozdělení veřejných zakázek dle předpokládané hodnoty a podmínky kvalifikace ...
  • Způsoby řízení developerských projektů 

    Samek, David
    Teoretická část této diplomové práce je zaměřena na vysvětlení souvisejících pojmů z oblasti developerské činnosti. V praktické části potom analyzuje developerskou činnost společnosti Lettenmayer & Partner