Now showing items 1-1 of 1

  • Revitalizace vybraného úseku toku Hartmanického potoka 

    Samková, Aneta
    Diplomová práce se zabývá revitalizací Hartmanického potoka v okresu Svitavy. Zájmový úsek se nachází v ř. km 0,400 – 1,234. Součástí práce je také posouzení stávajícího stavu toku a jeho vegetačního doprovodu. Posouzení ...