Now showing items 1-2 of 2

  • 3D model vybraného objektu 

    Ptáček, Pavel
    Cílem této diplomové práce je vytvoření digitálního 3D modelu Dolního morového hřbitova ve Žďáru nad Sázavou. Primárně je stavba zaměřena klasickými geodetickými metodami. Výsledná podoba modelu je zpracována v programu ...
  • Tvorba digitální katastrální mapy v části katastrálního území Vilantice 

    Vacková, Eva
    Cílem této diplomové práce bylo vyhotovit digitální katastrální mapu v části katastrálního území Vilantice, v osadě Chotěborky. V tomto katastrálním území je v současnosti platná analogová katastrální mapa v měřítku 1:2 ...