Now showing items 1-1 of 1

  • Liniová stavba v rámci životního cyklu z pohledu BIM 

    Vacková, Veronika
    Cílem práce bylo využití systému BIM v rámci zajištění kompletní výstavby, včetně provozní části u liniových staveb. V první části diplomové práce jsem se zabývala náklady na celkovou životnost liniové stavby, životním ...