Now showing items 1-1 of 1

  • Hospodaření s dešťovou vodou v městských sídlech 

    Vaculík, Tomáš
    Diplomová práce se zabývá hospodaření s dešťovými vodami v městských sídlech. Prvotním úkonem pro zpracování diplomové práce bylo setkání se starostou MČ Brno – Bohnice Ing. Antonínem Crhou, který poskytl potřebné údaje o ...