Now showing items 1-1 of 1

  • Most přes dálnici 

    Vaculíková, Klára
    Diplomová práce se zabývá návrhem nosné konstrukce silničního mostu přes dálnici D1, která je zakřivená výškovým obloukem. Z navržených variant je dále podrobně zpracována varianta jednotrámové spojité konstrukce o třech ...