Now showing items 1-2 of 2

  • Most přes dálnici 

    Vaculíková, Klára
    Diplomová práce se zabývá návrhem nosné konstrukce silničního mostu přes dálnici D1, která je zakřivená výškovým obloukem. Z navržených variant je dále podrobně zpracována varianta jednotrámové spojité konstrukce o třech ...
  • Znečištění vnášené do CHKO Moravský kras povrchovými toky 

    Vaculíková, Klára
    Diplomová práce se zabývá znečištěním, které je vnášeno povrchovými toky na území Chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Pro hodnocení rozsahu znečištění byly vybrány všechny povrchové toky, které přitékají do CHKO. Byl ...