Now showing items 1-1 of 1

  • Řízení stavební zakázky zadavatelem 

    Vaculová, Kateřina
    Diplomová práce se zabývá řízením stavební zakázky zadavatelem. Seznamuje se stavební zakázkou jako projektem a popisuje jeho organizaci, přípravu a realizaci. Zachycuje všechny faktory ovlivňující průběh řízení stavební ...