Now showing items 1-1 of 1

  • Doba návratnosti investice do energetických úprav 

    Vahalová, Terezie
    Diplomová práce se zabývá stanovením doby návratnosti investice do energetických úprav. V teoretické části jsou definice pojmů z oblasti investic, oceňování a energetických úprav. V praktické části je navrženo několik ...