Now showing items 1-19 of 19

 • Nabídka stavebního podniku do veřejné obchodní soutěže 

  Benešová, Karolina
  Předmětem diplomové práce "Nabídka stavebního podniku do veřejné obchodní soutěže" je zjistit, jakým způsobem si stavební firmy zajišťují veřejné zakázky, jak funguje proces veřejných zakázek v různých firmách, jak vytvářejí ...
 • Organizace projektu výstavby 

  Pandulová, Iveta
  Diplomová práce se zaměřuje na téma organizace projektu výstavby v teoretické i praktické rovině. Teoretická část se zabývá problematikou týkající se projektů a projektového řízení, dále se věnuje popisu dodavatelské ...
 • Organizace projektu výstavby 

  Pytlíčková, Kateřina
  Moji diplomovou práci jsem si rozdělila na dvě části – teoretickou a praktickou. Cílem mé práce je ukázat způsob organizace projektu ve výstavbě, a to v konkrétní stavební firmě a názorně provést návrh řešení na konkrétní ...
 • Organizace stavební zakázky 

  Leinweber Hanzalová, Petra
  Tématem diplomové práce je organizace stavební zakázky. Práce je rozdělena na tři části. První část věnuje teorii z oblasti projektového řízení a organizace výstavby, druhá část analyzuje zadavatele a dodavatele řešené ...
 • Příprava a řízení stavební zakázky 

  Horáková, Kateřina
  Tato práce se zabývá tématem přípravy a řízení stavební zakázky. Teoretická část popisuje obecné definování termínu projektu a pak dále vykládá proces řízení projektů. Následuje praktická část, kde je představena stavební ...
 • Řízení developerských projektů 

  Lněnička, Martin
  Diplomová práce se zabývá developerským projektem 21 rodinných domů na okraji obce Podolí u Brna, realizovaným stavební společností Kaláb, spol. s r.o. Popisuje organizační strukturu zmíněné společnosti a zkoumá její postupy ...
 • Řízení developerských projektů 

  Skalický, Martin
  Diplomová práce se zabývá developerským projektem AZ Tower, realizovaným v Brně developerskou společností PROPERITY s.r.o. Popisuje postup výstavby, činnost manažera a rizika na projektu. V práci je popsána organizační ...
 • Řízení investičního projektu 

  Koukal, Marek
  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení efektivnosti a proveditelnosti projektu. V teoretické části je popsána rozsáhlá problematika studie proveditelnosti. Dále se práce zabývá hodnocením efektivnosti projektu a jeho ...
 • Řízení projektů pomocí specializovaných softwarů 

  Švehla, Michal
  Diplomová práce se zabývá tématem řízení projektů pomocí specializovaných softwarů. Obsahuje zásady řízení projektů v obecné rovině i v rovině projektů ve výstavbě. Za tímto účelem se věnuje především aplikacím MS Project ...
 • Řízení stavební zakázky 

  Kadeřávková, Jitka
  Tato diplomová práce se zabývá řízením stavební zakázky a je rozdělena do dvou částí – teoretická a praktická. Teoretická část je zaměřena na seznámení s některými pojmy projektového řízení, řízení nákladů, času a rizik. ...
 • Řízení stavební zakázky ve stavebním podniku 

  Holá, Michaela
  Diplomová práce se zabývá problematikou týkající se řízení stavebních zakázek ve stavebním podniku. V průběhu práce je v několika kapitolách popsán průběh řízení zakázek. Nejdříve je popsán projekt „Přístavba komerčního ...
 • Řízení stavební zakázky ve stavebním podniku 

  Filipčíková, Petra
  Zvyšující se konkurence na stavebním trhu, nároky investorů a nestabilní ekonomická situace, to jsou faktory nutící podniky k efektivnější přípravě a řízení zakázek. Cílem této diplomové práce je popsat a analyzovat řízení ...
 • Řízení stavební zakázky z pohledu dodavatele 

  Vajbarová, Eliška
  Stavební zakázka je základní jednotkou produkce stavebního podniku. Řízení zakázky ve stavební firmě se zaměřuje především na zpracování nabídky, výrobní přípravy a realizaci stavebního díla. Práce v praktické části popisuje ...
 • Řízení stavební zakázky zadavatelem 

  Vaculová, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá řízením stavební zakázky zadavatelem. Seznamuje se stavební zakázkou jako projektem a popisuje jeho organizaci, přípravu a realizaci. Zachycuje všechny faktory ovlivňující průběh řízení stavební ...
 • Řízení stavební zakázky zhotovitelem 

  Lucký, Jan
  Diplomová práce řeší řízení stavební zakázky zhotovitelem se zaměřením na bankovní sektor. Cílem práce je popsání konkrétní stavební společnosti a analýza řízení konkrétní stavební zakázky.
 • Řízení stavebních projektů 

  Solnický, Marek
  Předmětem diplomové práce "Řízení stavebních projektů" je popis procesu řízení a jeho praktikování na modelovém případu. První část se v teoretické rovině zaobírá obecně projektovým managementem, stavebně-projektovým ...
 • Řízení stavebních projektů v zahraničí 

  Zedníček, Michal
  Diplomová práce se zabývá procesem řízení a organizace stavební zakázky. Stručně popisuje projekt a projektové řízení. Analyzuje zahraniční stavební trh na Balkáně a to konkrétně ve Slovinsku, Chorvatsku, Srbsku, Černé ...
 • Současné možnosti developerské činnosti pro nebytové prostory 

  Šimák, David
  Diplomová prace se zabyva stanovenim ekonomicke efektivnosti developerskeho projektu vystavby apartmánového komplexu. Teoreticka cast je venovana vysvetleni pojmu investování, projektového řízení, ekonomicke efektivnost a ...
 • Zpracování nabídky do veřejné obchodní soutěže stavebním podnikem 

  Kráčmarová, Martina
  Abstrakt Předmětem diplomové práce je „Zpracování nabídky do veřejné obchodní soutěže stavebním podnikem“ v teoretické i praktické rovině. V teoretické části stručně vymezuji pojmy související s výběrem a vypracováním ...