Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace nákladů ve stavebním podniku 

    Waszek, Jan
    Diplomová práce se zaměřuje na vysvětlení a popis vybraných metod, používaných k optimalizaci nákladů ve stavebních podnicích. Hlavním cílem práce je aplikovat jednu vybranou metodu ve stavební společnosti a pomocí této ...