Now showing items 1-1 of 1

  • Ocelová konstrukce výstavního pavilonu 

    Wawreczka, Karel
    Předmětem práce bylo navrhnout zastřešení výstavního pavilonu o minimálních půdorysných rozměrech 45 x 50 m a minimální výšce 12 m. Navržené půdorysné rozměry konstrukce jsou 52,14 m x 70,00 m a výška nejvyššího bodu 18,68 ...