Now showing items 1-1 of 1

  • Užití astronomické nivelace pro vytváření modelů kvazigeoidu 

    Jurčík, Josef
    Práce pojednává o užití astronomické nivelace pro vytváření modelů kvazigeoidu. Hlavními vstupními daty jsou složky astronomicko-geodetických tížnicových odchylek určené v bodech sítí AGNES a VEVEŘÍ. Tato data jsou vyrovnávána ...