Now showing items 1-1 of 1

  • Odsávací vzduchotechnická zařízení 

    Wernerová, Pavla
    Diplomová práce se zabývá prouděním vzduchu v prostoru kuchyně rodinného domu. Cílem práce je srovnání a vyhodnocení výsledků získaných experimentálně na reálném objektu a simulací v odpovídajícím softwaru.