Now showing items 1-2 of 2

  • Rozvody teplé vody s využitím topných kabelů 

    Březinová, Lucie
    Diplomová práce se zabývá rozvody teplé vody s využitím topných kabelů. Tato práce je rozdělena do tří částí. Nejprve je představena především funkce topných kabelů, poté je dimenzován vnitřního vodovod u dvou rozdílných ...
  • Vytápění bytových domů 

    Tichá, Hana
    Předmětem diplomové práce je technické řešení vytápění dvou bytových domů. Projekt je řešen ve dvou variantách. V první variantě jsou zdrojem tepla kotle na pelety, ve druhé variantě jsou zdrojem tepla tepelná čerpadla typ ...