Now showing items 1-2 of 2

  • Penzion K1 - stavebně technologická příprava 

    Mariánková, Eva
    Diplomová práce obsahuje technologický projekt penzionu K1 v Kroměříži. Práce je komplexně zaměřena na stavbu jako celek a na logistiku jednotlivých pracovních činností, jejich návaznost a možná rizika spojena s výstavbou.
  • Rozpočtování a oceňování staveb - metody používané v České republice 

    Holoubková, Martina
    Cílem práce je analyzovat vybrané metody rozpočtování a oceňování používané v České republice. Vysvětlit podstatné pojmy obou oborů, naznačit a rozebrat jejich princip a pravidla jednotlivých metod, ukázat postup tvorby, ...