Now showing items 1-1 of 1

  • Informační model skutečného provedení rodinného domu 

    Zachová, Michaela
    Tato diplomová práce se zabývá tvorbou informačního modelu stávajícího rodinného domu na základě dat získaných prostřednictvím laserového skenování. První část práce se zabývá problematikou informačního modelování, jejím ...