Now showing items 1-1 of 1

  • Ověření různých druhů popílků pro výrobu umělého kameniva 

    Zahálka, Milan
    Diplomová práce udává přehled lehkých umělých kameniv na bázi popílků. Popílky jako zbytky po spalování uhlí jsou v současné době jedny z nejvíce využívaných druhotných surovin pro nové stavební materiály v rámci výzkumných ...