Now showing items 1-1 of 1

  • Gravimetrická měření a opakovaná nivelace na polygonu Tetčice 

    Zajíčková, Katarína
    Predmetom tejto diplomovej práce bolo výškové a tiažové zameranie polygónu Tetčice, cez ktorý prechádza zlom Boskovickej brázdy. Jedná sa o 10. etapu nivelačných a 2. etapu gravimetrických meraní. Teoretická časť popisuje ...