Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv ceny pohonných hmot na cenu stavby 

    Kaplan, Ondřej
    V teoretické části této diplomové práce jsem se nejprve zmínil obecně o projektovém řízení staveb a způsobu, jakým se sestavuje cena stavebního díla. Dále jsem uvedl obecný postup vypočtení ceny práce stavebních strojů. ...