Poslední příspěvky

 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Sitařová, Dagmar
  Návrh se snaží reagovat na formální uspořádání a geometrickou koncepci Květné zahrady. Současně chce zachovat význam a funkci jejího stávajícího vstupního objektu, který je důležitým reprezentativním prvkem. Řešení vychází ...
 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Doležalová, Iveta
  řešení květné zahrady v Kroměříži
 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Camarda, Gabriela
  Řešení projektu Cíl: aktivovat nevyužívané partie, reagovat na daný kontext a doplňovat ho. Řešení se nesnaží zastínit hodnotu a krásu historické podoby zahrady, tak jak je známa z rytin vzniklých těsně po jejím dokončení. ...
 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Jursa, Adam
  Cílem projektu bylo nalézt řešení revitalizace zanedbaného prostoru předpolí Květné zahrady v Kroměříži. Jeho provozní a formální stránku a do značné míry i funkční náplň prostoru. Květná zahrada byla vybudována v 17. ...
 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Novotný, Vlastimil
  Inspirací pro mou práci bylo dílo Jana Amose Komenského Labyrint světa a ráj srdce. Kde Labyrint představuje předpolí květné zahrady v Kroměříži a ráj srdce pak samotná Květnice a Štěpnice Libosadu. Předpolí jsem rozdělil ...
 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Stanjurová Mateiciucová, Zuzana
  Jádrem předpolí je původní objekt, propojující severní a jižní předpolí. Cilem návrhu je přebudovat objekt na návštěvnické a edukační centrum, těžiště pěstitelství přesunout do jižního předpolí a celému prostoru předpolí ...
 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Mokrý, Tomáš
  V bakalářském projektu řeším holandskou část kroměřížské květné zahrady řeším návaznost na stávající budovy. Cílem práce je návrh využití a úpravy celé plochy předpolí květné zahrady.
 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Pospíšil, Josef
  Předmětem bakalářské práce je urbanistický a architektonický návrh a revitalizace části Květné zahrady (památka na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO). Cílem návrhu je vyřešení potřebného zázemí a pro návštěvníky ...
 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Šobáň, Daniel
  Cílem bakalářské práce je vytvořit návrh úpravy a funkčního využití celé plochy předpolí Květné zahrady v Kroměříži včetně stávajících staveb a návrhu projektu.
 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Dvořáková, Vendula
  Květná zahrada v Kroměříži – památka nadnárodního významu. Je příkladem ovlivňujícím rozvoj krajinářské architektury v Evropě. Tento Libosad, který se postupně vyvíjel od 17. století, sloužil pro potěchu uměnímilovných ...
 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Janková, Kateřina
  Zvýraznění vstupů řešeného území a vstupů do nových objektů slouží pro lepší orientaci, použití asymetrické symetrie, rastru a základních geometrických tvarů navazuje a zároveň se odlišuje od stávající zahrady.
 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Mikláš, Martin
  Předmětem bakalářské práce je urbanistický a architektonický návrh a revitalizace části Květné zahrady (památka na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO). Cílem návrhu je vyřešení potřebného zázemí a pro návštěvníky ...
 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Vokáčová, Pavlína
  Revitalizace části Květné zahrady v Kroměříži, kde se počítá s vybudováním návštěvnického a edukačního centra. V návaznosti na program Národního centra zahradní kultury v Kroměříži vybudování adekvátních prostor v souladu ...
 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Chylíková, Marcela
  Nový objekt vyrůstá jako parazitní struktura ze stávající zástavby. Reaguje na výraznou geometrii Libosadu, nanoarchitektura jako způsob chápání prostoru, struktura - funkce, forma. Centrální objekt v prostorách čestného ...
 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Pleva, Dominik
  Úkolem této bakalářské práce je architektonicko – urbanistické řešení části Květné zahrady v Kroměříži. Ve vstupním objektu jsou navrženy hlavní části zákaznického centra, výstavních prostor a edukačního centra s přednáškovým ...
 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Chybík, Ondřej
  Zahradní kultura platila do poloviny 19. století za nejvyšší možnou formu umění. Vedle architektury a zahradnictví propojovala také sochařství, malířství, poezii, hudbu, filosofii atd. Kroměřížské zahrady reprezentují více ...
 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Štěpánek, Martin
  Cílem bakalářské práce je vytvořit návrh úpravy a funkčního využití celé plochy předpolí Květné zahrady v Kroměříži včetně stávajících staveb a návrhu projektu návštěvnického centra. Zabývám se důležitostí obnovy původního ...
 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Rezbáriková, Lenka
  Revitalizácia květné zahrady v Kroměříži z funkčného hladiska, vyriešenie vzťahov a náväznosti na formálnu časť záhrady
 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Štrba, Matej
  Návrh projektu informačního centra rozďěluje program expozice na víc různých celků, návštěvník mezi nimi prochází a objevuje postupně danou tematiku, objekt dodržuje původní dělení zahradz na dva intimnějši celky
 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Plávka, Ján
  Architektonický návrh sa snaží rešpektovať stávajúce objekty záhrady ako významné pamiatkovo chránené objekty. Vstup do novonavrhovanej časti holandskej záhrady je koncipovaný z pôvodného vstupného objektu do arkády, ktorá ...

Zobrazit další