Now showing items 1-1 of 1

  • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

    Ferenc, Jonáš
    Zadáním bakalářské práce je revitalizace části Květné zahrady v Kroměříži především pak předpolí, kde má být vytvořeno důstojné návštěvní centrum, které by poskytlo dostatečný servis pro celou zahradu. Základním principem ...