Now showing items 1-1 of 1

  • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

    Klimešová, Jana
    Návrh řešení obnovy části Květné zahrady v Kroměříži navazuje na historicky dané fakty. V plné míře respektuje danou situaci a vychází z reálných možností a požadavků. Především jde o návrh novostavby v historickém prostředí ...