Now showing items 1-2 of 2

  • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

    Chybík, Ondřej
    Zahradní kultura platila do poloviny 19. století za nejvyšší možnou formu umění. Vedle architektury a zahradnictví propojovala také sochařství, malířství, poezii, hudbu, filosofii atd. Kroměřížské zahrady reprezentují více ...
  • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

    Aust, Ondřej
    Předmětem bakalářské práce je urbanistický a architektonický návrh a revitalizace části Květné zahrady (památka na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO). Cílem návrhu je vyřešení potřebného zázemí a pro návštěvníky ...