Now showing items 1-1 of 1

  • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

    Matějka, Miroslav
    Samotný návrh předpolí zahrady vychází ze souměrnosti a systému os původní zahrady, které jsou do něj přepsány. Osy nejsou navrženy bezmyšlenkovitě, ale vždy propojují důležité body. Nejvýraznější osou je spojnice voliéry ...