Now showing items 1-1 of 1

  • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

    Nováčková, Tereza
    Úkolem této bakalářské práce je urbanistický a architektonický návrh částí Květné zahrady v Kroměříži. Ve vstupním objektu jsou navrženy informace, pokladna a obytná část. V holandské zahradě je navrženo návštěvnické centrum ...