Now showing items 1-1 of 1

  • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

    Novotný, Vlastimil
    Inspirací pro mou práci bylo dílo Jana Amose Komenského Labyrint světa a ráj srdce. Kde Labyrint představuje předpolí květné zahrady v Kroměříži a ráj srdce pak samotná Květnice a Štěpnice Libosadu. Předpolí jsem rozdělil ...