Now showing items 1-1 of 1

  • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

    Pleva, Dominik
    Úkolem této bakalářské práce je architektonicko – urbanistické řešení části Květné zahrady v Kroměříži. Ve vstupním objektu jsou navrženy hlavní části zákaznického centra, výstavních prostor a edukačního centra s přednáškovým ...