Now showing items 1-2 of 2

  • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

    Šerá, Jana
    Předmětem bakalářské práce je urbanistický a architektonický návrh a revitalizace části Květné zahrady (památka na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO). Cílem návrhu je vyřešení potřebného zázemí a pro návštěvníky ...
  • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

    Šerek, Jiří
    Bakalářská práce se zabývá revitalizací části Květné zahrady v Kroměříži. Hlavní pozornost je zaměřena na návrh nového návštěvnického centra a rekultivaci zahradních ploch.